چتر «همسایه آفتاب» بر سر خانواده‌های محروم/ «کتابخانه سیار»، چاشنی سبد معیشتی خیّران تحصیلکرده